MOMENTUM
FÖR FRAMTIDENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD.
IDAG.

Det är dags att skapa starka, positiva drivkrafter för framtidens hälso- och sjukvård.

Vi är specialiserade på förändrings- och innovationsledning inom hälso- och sjukvård, samt inom life science. Tillsammans med våra kunder skapar vi förändringsprocesser som ger den energi och fokus som krävs för att uppnå riktiga, mätbara resultat. Vi är din pålitliga, flexibla och öppensinnade samarbetspartner för att uppnå verklig förändring.

Comentum är förändringsledaren som hälso- och sjukvården behöver och förtjänar. Det finns mängder av goda idéer som kan förändra vården och göra den till en bättre plats för både patienter och vårdgivare. Vi är övertygade om att vårdpersonalens expertis och erfarenheter är de största tillgångarna för att driva hållbar förändring i vården.

Tjänster

STRATEGI. INNOVATION. TRANSFORMATION.

Våra kunder delar vårt engagemang för hållbara lösningar som sker i gränslandet mellan beteendedriven, processdriven och teknologiskt driven förändring.

Vi arbetar inom tre fokusområden:

STRATEGISK DESIGN

Vi på Comentum förser organisationer med relevant kunskap och specifika verktyg som möjliggör utvecklingen av en ny affärsmodell. Den är backad av vår expertis och erfarenhet inom primärvård, sjukhusvård och life science. Vårt primära mål är att förena dina patienters behov och teknologiska möjligheter med specifika mål och prioriteringar.

INNOVATIONSRAMVERK

Innovation kräver precisa metoder. Hur identifieras, prioriteras, utvärderas och testas idéer som kommer att förbättra hur en organisation tänker och arbetar? Vi vill besvara den frågan på djupet. Tillsammans inleder vi resan mot en framgångsrik framtid av innovationshantering och implementering.

FÖRÄNDRINGSPROCESSER

Vi vill stödja resan mot konkret förändring. Detta möjliggörs genom skräddarsydd kommunikation och interaktion med patienter och anställda. Vi är experter på att säkerställa effektiv kunskapsöverföring och kapacitetshantering under projektets gång. Kundnöjdhet och kundvärde är av yttersta vikt för vårt arbete.

Vi är övertygade om att framgång inom dessa områden bygger på gedigna metoder med precisa tillvägagångssätt, ett starkt ledarskap och en hög energinivå. 

Läs mer om det här

Metod

COMENTUMS ARBETSSÄTT

Tillsammans skapar vi förändringsprocesser som ger den höga energi och det skarpa fokus som krävs för att uppnå just era mål. Låt oss skapa en stark kollektiv drivkraft för framgångsrika förändringar.

Vi jobbar enligt principen collaborative consulting. Varför, och vad betyder det? Det handlar om samskapande. Ditt engagemang inför att implementera våra kundanpassade lösningar är den bästa garantin för framgång. Det är vårt mål att utforma en engagerande process som bygger på tre ledande ideal: respekt, ärlighet och öppenhet.

Vi arbetar med kontinuerlig kunskapsöverföring från teori till praktik. Det innebär att ni under processens gång kommer att få ett successivt ökande ägandeskap av slutresultatet, vilket skapar starka förutsättningar för en långsiktig förändringsresa. Symbiosen mellan Oss och Er återspeglas i Comentums varumärke, metodik och projektportfölj.

DESIGN THINKING

Vi fokuserar alltid på patientens behov. Genom att bygga prototyper testar vi skräddarsydda idéer, koncept och lösningar i ett tidigt skede. Detta utgör sedan en iterativ process som ämnar att utveckla och implementera användningsbara och hållbara lösningar som gör mätbar skillnad i organisationen.

Detta tillvägagångssätt gör att vi snabbt kan uppnå resultat och engagera personal genom att involvera dem i utformningen av lösningarna.

Inspirerad av “Change by Design”—Tim Brown.

LEAN-FILOSOFI

Grundprinciperna för Lean-filosofin är en djup respekt för människor och tron på kontinuerlig förbättring. Vi applicerar Lean holistiskt. Filosofi, processer, människor och problemlösning utformar ett system som ger vägledning för att uppnå en enhetlig riktning – organisationens ’True North’.

Vi påbörjar vår förändringsledning genom att tillsammans besöka din organisation för att iaktta, ställa frågor och framför allt, visa respekt.

Inspirerad av “The Toyota Way,”—Jeffrey Liker.

FÖRHANDLING

Vi använder förhandling som ett verktyg för att skapa förändring. Förändringsinitiativ i vårdorganisationer är projekt som involverar många intressenter. Vi ser bortom “hard-and-fast-positions” och identifierar underliggande intressen, behov och önskemål hos alla involverade parter.

Detta angreppssätt ger oss möjlighet att skapa lösningar som möter samtliga intressenters behov. Vi lägger tid på att utveckla och utforska en stor mängd alternativ innan vi tillsammans väljer det som fungerar bäst. Vi förlitar oss på rättvisa, oberoende och evidensbaserade kriterier för att lösa eventuella motsättningar och oenigheter. Vi skiljer alltid människorna från problemet.

Inspirerad av “3-D Negotiation”—David A. Lax and James K. Sebenius.

LEDARSKAP

Vi använder ledarskap på olika nivåer inom organisationen som en viktig strategi för att initiera, möjliggöra och fullfölja förändring. Vi ser ledarskap som en samling beteenden som man kan lära sig, och vi bygger vårt arbete på en evidensbaserad ledarskapsmodell.

Vårt angreppssätt är att hjälpa er med att främja ledarskapsbeteenden för att etablera de bästa förutsättningarna för framgångsrik förändring. Vi identifierar även ledarskapsbeteenden som är mindre önskvärda och som kan hindra positiv förändring i er organisation på kort och lång sikt.

Inspirerad av “Full Range Leadership Development”—Bruce J Avolio.

 

Team

VI ÄR COMENTUM

Människorna bakom Comentum är en grupp nyfikna förändringsledare. Vi har passion för vård och en fascination för innovation. Vår kultur bygger på autonomi, kompetens och sammanhållning som uppmuntrar till självständighet och ägarskap. 

MEDGRUNDARE

Christoph Jäggi

Christoph Jäggi

Använder kollektiv kunskap för att förnya sjukvårdens tanke- och tillvägagångssätt. Baserad i Zürich.

christoph.jaeggi@comentum.co
Micha Kämpfer

Micha Kämpfer

Identifierar fokusområden där momentum kan växa på ett snabbt och effektivt sätt. Baserad i Stockholm.

micha.kaempfer@comentum.co

Team

PARTNERS

Vårt primära fokus är att göra det vi är bäst på. Vi har tillgång till ett värdefullt nätverk av partners för att säkerställa att våra kunder alltid får tillgång till behovsanpassad expertis som gör skillnad.

Contact

LÅT OSS SKAPA MOMENTUM TILLSAMMANS.
HÖR AV DIG!

Fyll i kontaktformuläret eller boka ett 30-minuters introduktionsmöte på en gång.